Psykologi Kati Raikamo

 

Psykologi Kati Raikamo

Psykologi Kati Raikamo

PSYKOLOGI KATI RAIKAMOn ESITTELY

 

 

Minä, Kati Raikamo os. Sarlin. Olen syntynyt vuonna 1975 Haminassa ja kasvanut merenrantakaupungissa Kokkolassa. Meri ja vesi aineena ovat olleet lapsuudestani asti läheisesti yhteydessä minuun erityisesti rauhoittavana, voimaa antavana ja hiljentymisen elementtinä. Syvä kunnioitus sen luontoa kohtaan kuvastaa minulle suhdettani ja asennoitumistani ylipäätään elämää kohtaan. Merestä näemme ensi silmäyksellä vain sen pinnan; aallot ja laineet sekä veneet ja linnut lipumassa sen pintaa pitkin. Mutta meri on paljon enemmän kuin vain sen pinnalla tapahtuvat ilmiöt; se kätkee syvyyksiinsä kokonaisen maailman, ja meri on ennen kaikkea kaikki se syvyyksissä oleva. Meren syvyyksissä uiskentelee erilaisia merenasukkeja, mutta ne eivät ole meri, vakka ne mereen kuuluvatkin.

Samoin on ihmisissä, näemme vain pinnan ihmisistä ulospäin; ulkonäön, ilmeet, muodon, käyttäytymisen sen hetkisessä tilanteessa. Mutta ihminen myös kätkee sisimpäänsä kokonaisen maailman syvyyksineen ja on juuri tuo kaikki sisimmissä oleva. Ihmiselle on luotu lisänä mieli ja äly, jonka tuotokset – ajatukset, uskomukset, tulkinnat ja niistä syntyvät tunteet – vilisevät meissä kuin merenasukit meressä, mutta me emme ole ne tuotokset, vaikka ne meihin kuuluvatkin. Päinvastoin ne usein vain sokaisevat meitä löytämästä syvintä itseämme syvyyksien uumenista. Vain hyväksymällä ja antautumalla sisimmälleen ja jokaiselle läsnä olevalle hetkelle voimme löytää tien aitoon, syvimpään itseemme sekä saavuttaa kestävää hyvinvointia.

Tultuani äidiksi ja vaimoksi, samat teemat ovat vain syventyneet minussa. Voin kiittää lapsiani ja miestäni joka päivä heidän haastaessaan minua kehittymään ihmisenä läsnäolon taitoon ja taitoon elää juuri siinä kyseisessä hetkessä yhteys avoinna sekä heihin että itseeni.

Koulutukseni

Tieni vei lapsuuden maisemista Keski-Suomeen Jyväskylään psykologian opintojen pariin ja valmistuin vuonna 2000 Jyväskylän yliopistosta psykologian maisteriksi, laillistetuksi psykologiksi. Opiskeluaikana pääsin tutustumaan edesmenneen kognitiivisen psykoterapeutin, dosentin Antero Toskalan oppeihin ja innostuin jo silloin kognitiivisesta lähestymistavasta ihmismieleen.

Valmistuttuani asetuin asumaan Helsinkiin ja vuodesta 2003 lähtien olen perehtynyt syvemmin kognitiiviseen psykoterapiaan ja tietoisuustaitopohjaiseen työskentelyyn terapeuttiopintojeni kautta.

Kognitiivinen psykoterapia lyhyesti tarkoittaa ihmisen kasvun varrella omaksuttujen ajatus-, uskomus- ja tunnemallien tutkimista ja tarkastelua sekä näiden mallien uudelleen rakentamista paremmin nykyhetken elämään sopiviksi ja hyvinvointia tukeviksi. Kognitiivisen viitekehyksen kautta tarkasteltuna psyykkinen oirehdinta syntyy usein negatiivisista ja vääristyneistä uskomuksista itsestä, toisista ja/tai maailmasta sekä näihin uskomuksiin perustuvista negatiivisista ajatus- ja tunnemalleista, jotka erilaiset tilanteet saavat ihmisessä laukeamaan automaattisesti ja usein tiedostamattomasti. Nostettaessa nämä syvälle juurtuneet uskomus- ja ajatusmallit tietoisuuden piiriin niiden totuudellista arvoa voidaan lähteä tutkimaan ja ennen kaikkea kyseenalaistamaan. Sillä usein ne ovat lapsuudessa omaksuttuja ”luuloja” ja henkilökohtaisia tunnekokemuksia itsestä, muista ja maailmasta. Ihminen on ottanut ne itseensä kuuluvina totuuksina ja toimii elämässään aikuisuudessakin niiden pohjalta, jolloin ne usein kapeuttavat ja vaikeuttavat elämää ja tuottavat ihmiselle erilaista kärsimystä.

Tietoisuustaidot tai tietoinen tarkkaavuus on menetelmä, jossa tarkkaavaisuus suunnataan pois ulkomaailmasta sisäiseen maailmaan – ajatuksiin, tunteisiin ja kehollisiin tuntemuksiin – ja kohdataan sisäinen maailma lempeän hyväksyvässä tarkkaavuuden tilassa. Lempeä ja arvostavan hyväksyvä asenne itseä kohtaan tietoisuustaitoharjoitteiden kautta on hyvin tervehdyttävä ja eheyttävä kokemus ja opettaa ihmiselle suhtautumaan myös elämään kokonaisuudessaan avoimemmin ja myötämielisemmin.

Tällöin puhutaan tietoisesta läsnäolosta eli silloin ihminen on tietoinen sekä itsestään että juuri meneillään olevasta hetkestä. Hän on avoin sekä itselleen että elämälle juuri sillä nimenomaisella hetkellä. Pysähtyminen ja antautuminen vain ja ainoastaan tälle hetkelle on tärkeää, koska vain tällä nimenomaisella hetkellä on merkitystä erityisesti hyvinvoinnin kannalta. Pelot ja huolet ovat nimittäin menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Elämän kauneuden, mielekkyyden ja voiman löytää astumalla sisäiseen hiljaisuuteen, vaientamalla ajatusten hälyn ja antautumalla läsnä olevaan hetkeen.

Kokemukseni

Olen työskennellyt psykologina niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin mielenterveyspalveluissa ja hiukan myös koulumaailmassa ja saanut kattavaa kuvaa ihmisen eri elämänvaiheissa tapahtuvasta kasvusta ja potentiaalista sekä toisaalta hyvinvointia uhkaavista ja horjuttavista puolista. Olen tehnyt auttavaa kriisityötä ja kohdannut ihmisiä hädän ja tuskan hetkillä ja nähnyt heidän koostumistaan. Päivätyöni on tälläkin hetkellä nuorten ja heidän perheidensä parissa Vantaan Nuorisoneuvolassa.

Myös vuodet kotiäitinä ovat opettaneet minulle valtavasti lasten ja äidin psyykkisestä maailmasta sekä läsnäolon taidosta ja sen tärkeydestä. Kotivuodet ovat olleet myös minulle tärkeitä henkisen kasvun vuosia, joista voin kiittää osaltaan yhteiskuntaamme hienosta mahdollisuudesta olla kotona täytymättä palata töihin lasten syntymien välissä!

Tämän käytännön kokemukseni sekä kouluttautumiseni ja perehtyneisyyteni kautta olen rakentanut Inner Beauty –sisäinen eheys -hyvinvointipalveluni ja tämän (Terapeuttista! Hyvinvointia ja Terapiaa) -sivustoni yksityisten ihmisten, erilaisten ryhmien ja yrityksien henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Sydäntäni lähellä ovat ruuhkavuosiaan elävät vanhemmat, jotka kamppailevat jatkuvassa ristipaineessa työn ja perheen sovittamisesta keskenään ja unohtavat oman hyvinvointinsa.

…Sillä mikään ei ole lapsillemme niin tärkeää kuin hyvinvoivat ja läsnäolevat vanhemmat: hyvinvoivina pystymme antautumaan läsnäoleviksi ja hyväksymään lapsemme juuri sellaisina kuin he ovat, kriisi- ja kipuvaiheineen päivineen.

Photo: Flaming SEO Consulting