Yksilö- ja Pariterapiat

YKSILÖ- JA PARITERAPIAT SEKÄ RYHMÄHOIDOT

Terapiavastaanottoni sijaitsee MALMINKARTANOssa Helsingissä.

Terapia on pääsääntöisesti TIETOISUUSPOHJAISTA KOGNITIIVISTA PSYKOTERAPIAA
räätälöitynä kunkin yksilöllisiin tarpeisiin ja ongelmiin. Erityisesti MASENNUKSESTA, erilaisista
AHDISTUNEISUUTEEN POHJAUTUVISTA HÄIRIÖISTÄ kuten paniikki-, pakko-
tai syömishäiriöistä sekä STRESSIPERÄISISTÄ HÄIRIÖISTÄ
kärsivät ovat saaneet
tietoisuustaitoihin ja kognitiiviseen psykoterapiaan pohjautuvista hoitomalleista paljon apua.
Myös erilaisiin elämän kriisi- tai käännetilanteisiin on työtilanteestani riippuen mahdollista saada
lyhyttä kriisin purkuhoitoa.

Tarjoan niin LYHYTTÄ kuin PITEMPÄÄkin kognitiivista psykoterapiaa AIKUISILLE, NUORILLE AIKUISILLE
ja NUORUUSIKÄISILLE. Kaikki terapiat alkavat noin viiden kerran kartoitusjaksolla, jossa pyritään
ASIAKKAAN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ rakentamaan asiakkaan ongelmasta mahdollisimman
ymmärrettävä kokonaisuus, ns. rekonstruktio. Joillekin jo tämä laajentunut ymmärrys omasta ongelmien
synnystä, ylläpidosta ja ajatus- ja uskomusmalleista riittää eikä varsinaista terapiaa tarvitse aloittakaan.

VARSINAINEN TERAPIA suunnitellaan kartoitusjaksossa heränneen ymmärtämyksen pohjalle. Lyhytterapia
kattaa noin 10-20 viikoittaista käyntikertaa, pitkä terapia noin vuodesta kolmeen vuoteen yleensä viikoittain
tapahtuvaa terapiatapaamista. Olennaista kognitiivisessa terapiassa on myös terapiatapaamisten välissä
tapahtuva KOTITYÖSKENTELY erilaisten kotitehtävien muodossa. Tämä kotityöskentely on erittäin
arvokasta terapian tuloksellisuuden ja asiakkaan oman aktivoitumisen kannalta. Näin terapian hyöty ei rajoitu
pelkästään terapiatapaamisissa tapahtuvaan etenemiseen vaan tapaamisissa asteittain saavutettu ymmärrys ja
taito saadaan heti siirtymään askel kerrallaan käytäntöön. Tällä tavoin myös usein havaittu ongelmiin tai
vaikeisiin elämän tapahtumiin passivoituminen tai ”uhriutuminen” saadaan muunnetuksi aktiiviseksi
vastuunottajaksi omasta elämästä.

Yksilöterapian lisäksi teen myös KOGNITIIVISTA PARITERAPIAA kriisissä tai erouhanalaisuudessa eläville
pariskunnille. Pariterapiaan voi hakeutua myös vain toinen osapuoli tilanteessa, jolloin puoliso ei ole suostuvainen
lähtemään terapiaan. Myös pariterapeuttinen työskentely sisältää parisuhteen työstämistehtäviä tapaamisten väliajoilla.
Oleellinen puoli pariterapiassa on myös se, että pariskunnat sitoutetaan puhumaan ja käyttäytymään vastaanotolla ja myös
kotona terapian ajan asiallisesti toisiaan kohtaan.

Tarjoan myös ERILAISIA RYHMÄHOITOJA, kuten lyhyitä MASENNUS- TAI PANIIKKIHÄIRIÖRYHMIÄ sekä
varsinaisia TIETOISEN LÄSNÄOLON RYHMIÄ kiireestä ja stressistä kärsiville tai vain omasta sisäisestä
hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille.

VOIT TIEDUSTELLA VAPAITA AIKOJA TAI RYHMIEN ALKAMISIA puhelimitse 040-717 4073
tai sähköpostitse kati.raikamo@sisaineneheys.fi.

KOULUTUKSENI TIIVISTETYSTI:

Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto. 1995-2000

Kognitiivisen psykoterapian perustaidot, Integrum-instituutti. 2003-2004

Kognitiivisen psykoterapian lyhytpsykoterapeuttinen koulutusohjelma, Integrum-instituutti. 2004-2006

Kognitiivisen psykoterapian ylemmän erityistason koulutusohjelma, Integrum-instituutti. 2006-2008, varsinainen valmistuminen 2012.

Kognitiivinen pariterapiakoulutuspäivä, Integrum-instituutti. 2011

Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ryhmänohjaajakoulutus, Tampereen Omaiset Mielenterveystyön Tukena Ry. 2005. Erityisalueena nuoruusikäiset

Uuden polven kognitiivisen terapian täydennyskoulutusta, Tietoisuustaitopohjainen kognitiivinen terapia, Integrum-instituutti. 2010 ->

Kriisi- ja katastrofipsykologian perusteet ja debriefing, Salli Saari.1997

Photo: Flaming SEO Consulting