TyKy-Työyhteisöille

TyöKykyä TYÖYHTEISÖILLE

”KUINKA ON MAHDOLLISTA PALATA TÖISTÄ KOTIIN HYVINVOIVANA JA TULLA

AAMULLA TÖIHIN INNOSTUNEENA JA LATAUTUNEENA?”

 

Ensin RIISUTAAN tittelit ja statukset, sitten RAVISTELLAAN stressi ja kiire sekä
lopuksi ANTAUDUTAAN nykyhetken eheyttävälle vaikutukselle.

Siinä estolääkettä työuupumukseen ja muihin työtehoa ja -iloa heikentäviin tulehduksiin.

Tilaa minulta kokemuksellinen HYVINVOINTILUENTO esim. työyhteisösi TYKY tai
virkistyspäiville, TYÖNOHJAUS
luontoinen kerta- tai sarjasessio tai vaikka kokonainen
koulutuspäivä työntekijöiden ja siten koko työyhteisön eheytymisestä ja voimaantumisesta.
Kerro toiveistasi ja työyhteisösi tarpeesta, niin minä suunnittelen ja toteutan
juuri teille sopivan paketin.

Jos Sinulla vielä on aikaa paneutua asiaan enemmän, tutustu alla olevaan tekstiin tai
tee jo tänään tilaus p. 040 717 4073 / kati.raikamo@sisaineneheys.fi.

TYÖNTEKIJÄN EHEYS TYÖYHTEISÖN EHEYTTÄJÄNÄ

Ihmiset elävät tämän päivän yhteiskunnassa usein kiireen ja stressin alaisena työn, perhe-elämän ja
vapaa-ajan ristipaineissa. Palautumishetkiä työelämästä perhe-elämään ja vapaa-aikaan sekä myös
vapaa-ajasta työelämälle jää vain vähän, jos yhtään.

Suorituskeskeisessä elämänmenossa pyritään aina vain uusiin tavoitteisiin unohtaen itse matkan.
Näin hukkuvat niin ihmisen luovuus ja elämän mielekkyys kuin sen tarjoamat potentiaalit ja mahdollisuudet.
Ihminen toimii silloin konemaisesti toteuttaen ulkoisia ohjelmia ja laadittuja työlistoja.

Kun kovalevy alkaa täyttyä liiallisesta informaatiotulvasta, koneenkin ohjelmat käynnistyvät hitaasti
ja se alkaa toimia heikosti. Näin on myös ihmisellä. Kun sisin ja mieli ovat täynnä infotaakkoja, huolia ja paineita
– tavoitteita, joihin pitäisi päästä – eikä ihminen pääse palautumaan ja ”tyhjentymään”, ihmisen toimintakyky
hidastuu ja heikentyy. Tämä näkyy mm. työtehon laskuna sekä työyhteisöllisten taitojen kaventumisena.
Koneeseen voi aina ostaa uuden muistitikun laajentamaan koneen toimintakykyä, mutta näin
ei valitettavasti ole ihmisen kohdalla.

* KUINKA LÖYTÄÄ KIIREEN KESKELLÄ SISIMMÄSTÄÄN RAUHAA
JA HYVINVOINTIA PULPPUAVA LÄHDE?

* KUINKA OLEN TIETOINEN ELÄMÄSTÄNI HETKI HETKELTÄ
VAIKUTTAEN ITSE ELÄMÄNI JA TYÖNI LAATUUN?

* KUINKA LUON TYÖYHTEISÖÖNI RAUHALLISEN MUTTA TEHOKKAAN ILMAPIIRIN?

* KUINKA ON MAHDOLLISTA PALATA TÖISTÄ KOTIIN HYVINVOIVANA JA
TULLA AAMULLA TÖIHIN INNOSTUNEENA JA LATAUTUNEENA?

TIETOISUUSTAIDOT ANTAVAT VASTAUKSIA NÄIHIN KYSYMYKSIIN – taidot osata elää elämää
tietoisena niin omasta sisäisestä tilastaan kuin siihen vaikuttavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä sekä taidot
elää läsnäolevana nykyhetkessä mieli ja keho avoinna ilman menneisyyden tai tulevaisuuden rasitteita.
Mieli nimittäin kerää eilisen murheet ja huomisen pelot ja muistuttaa ”isäntäänsä” näistä aina uudelleen
ja uudelleen. Se ylläpitää vanhoja pinttyneitä ajatus-, uskomus- ja toimintakaavoja, jotka usein kaventavat
ihmisen kykyä toimia nykytilanteen vaatimalla tavalla. Keho varastoi näistä juontuvat vaikeat tunteet ja yrittää
saada kehollisilla vaivoilla ihmisen näistä tietoiseksi. Siksi keho toimii loistavana väylänä myös ulos mielen kahleista.

Tekemällä mielen ja kehon inventaarion aina aika ajoin ihmisen käyttöön vapautuu energiaa, joka ennen on kulunut
murehtimiseen tai vanhojen kaavojen (ongelmien) toistamiseen. Ihminen saa näin käyttöönsä koko potentiaalinsa, joka
varmasti näkyy sekä työ- että vapaa-ajan elämässä.

HYVINVOIVA IHMINEN ON KULLAN KALLIS NIIN

TYÖYHTEISÖLLE,

KOKO ORGANISAATIOLLE KUIN

KOTIJOUKOILLEKIN!

 

Yhteydenottoasi odotellen,

Kati

kati.raikamo@sisaineneheys.fi

Photo: Flaming SEO Consulting