Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo

 

Mindfulness - Hyväksyvä Tietoinen Läsnäolo. Terapeuttista!

Mindfulness - Hyväksyvä Tietoinen Läsnäolo. Terapeuttista!

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Vapaasti suomennettuna olla mindful, mielentäydeltä läsnä juuri tässä elämän hetkessä ja itsessä – kehossa, mielessä ja sisäisissä kokemuksissa. Olla lempeällä tavalla valpas, mitä itsessäni ja ympäristössäni tapahtuu hetki hetkeltä. Tiedostaa ajatuksia ja tunteita – missä mieleni milloinkin kulkee ja millaisia tunteita se minulle tuottaa – olla armollinen ja hyväksyvä kaikille sisällöille, mutta pysyä neutraalina, kuin ulkopuolisena ystävänä mielen sisällöille, rakentaa joustava ja riippumaton suhde ajatuksiin ja tunteisiin, jolloin niiden valtaan ei tarvitse jäädä. Ymmärtää, että mitään ajatuksia ja tunteita ei tarvitse välttää ja ne eivät ole yhtä kuin minä, vaan minuus on paljon enemmän ja paljon laajempi tietoisuus kuin pelkät ajatukset ja tunteet. Juuri kehotietoisuus ja sen kehittäminen auttavat meitä läsnäolon taidossa; keho on läsnä tässä ja nyt, kun mieli useimmiten harhailee menneessä ja tulevassa enemmän kuin nykyhetkessä. Silloin ankkurin ottaminen kehosta tai hengityksestä auttaa mieltä palautumaan meneillään olevaan hetkeen. Kehittää ystävällistä ja myötätuntoista suhdetta itseen ja elämään, myös kärsimykseen ja elää sillä tavoin sovinnollisempaa ja harmonisempaa elämää sekä itsensä että elinympäristönsä kanssa.

 

Mindfulness on siis elämäntapa sekä myös itsehoidollinen tekniikka kehittää tietoista tarkkaavuutta automatisoidun ajattelun ja tunnetottumusten tilalle. Hyväksyvää tietoista läsnäoloa täytyy harjoituttaa säännöllisesti, jotta pääsemme mielen kahleista ja suorittamisesta kohti vapauttavaa olemista ja läsnäoloa. Muodolliset harjoitukset pohjautuvat kaukoidän meditaatioperinteeseen ja ovat siis luonteeltaan hiljentymis- ja keskittymisharjoituksia, keho- ja mielen tietoisuutta laajentavia kokemuksia. Epämuodollisesti mindfulnessia voi harjoituttaa missä ja milloin tahansa – esimerkiksi tekemisen kautta: tiskata, kävellä, venytellä, ajaa autoa hitaasti ja tietoisesti, tunnustellen kehon tuntemuksia tekemisen kautta. Kaupan kassajonossa ottaa hetki itselle ja katsastaa sisäinen tila. Tuoda täysi tietoisuus syömiseen, mm.miltä ruoka tuntuu suussa, eikä vain hotkia ruokaa puolihuolimattomasti kiireessä. Oiva vinkki laihduttamiseenkin! Epämuodolliset harjoitukset ovat siis myös keskittymisharjoituksia, meditaatioita tekemisen kautta.

 

Säännöllisesti harjoittelemalla myötätuntoista, lempeän valpasta tietoista tarkkaavuutta voit edistää vastuun ottamista ja saamista itsestäsi ja elämästäsi, tarpeettomien ristiriitojen ja voimakkaiden tunnereaktioiden syntymisen vähenemistä ja rakkaudellisessa hengessä toimimista aidomman itsesi ja ns. sisäisen viisaan neuvonantajasi viitoittamana.

Photo: Flaming SEO Consulting