Meditointi | Viimeisin villitys Suomen työpaikoilla!

Mindfulness ja Meditointi

Mindfulness ja Meditaatio

Mindfulness on enemmän kuin Meditaatio

Hienoa, että mindfulnessin, hyväksyvän ja tietoisen läsnäolemisen harjoittelu on saamassa Suomessakin hyvää jalansijaa niin yksityisten ihmisten että jo yritysten ja työyhteisöidenkin keskuudessa! Kuten Taloussanomien artikkelista näkyy, on upeaa, että yritykset panostavat työntekijöidensä hyvinvointiin ja sitä kautta tulosten parantamiseen lempeällä ja inhimillisellä menetelmällä. Ihminen kun luonnostaankin haluaa antaa itsestään parastaan. Tähän juuri mindfulnessin ottaminen yhdeksi menetelmäksi ja koko elämää viitoittavaksi asenteeksi on panostuksen arvoinen asia.

Mindfulness on enemmän kuin meditaatiota, jossa pyritään keskittymään niin hyvin kuin mahdollista yhteen asiaan esim. hengittämiseen. Mindfulnessissa tarkoitus on tulla samalla tietoiseksi omasta sisimmistään –sen hetkisistä ajatuksista, tunteista ja kehollisista tuntemuksista sekä mielelle tyypillisestä levottomasta luonteesta. On tutkittu, että ihminen ajattelee suurimmaksi osaksi samantyyppisiä ajatuksia päivästä toiseen. Mindfulnessia harjoituttamalla päivittäin ihminen tulee siis tutuksi omille toistuville ajatus- ja reagointitavoilleen, jotka usein omat automaattisia ja ei niin tietoisia. Tämä tietoisuus on muutoksen edellytys. Jotta pystyy kehittämään itseään, on ensin tiedostettava omat sisäiset ja usein rajoittavat ajatus- ja toimintamallit. Mindfulnessiin liittyvät muodolliset meditaatioharjoitukset, esim. jo tuo 10min päivässä, rauhoittaa kuin itsestään levotonta ja vaeltelemaan taipuvaista mieltä, jonka jäljiltä ihminen on koostuneempi ja toimintakykyisempi ja näin ollen todella myös tehokkaampi työssä.

Mindfulnessin muodollisissa ja epämuodollisissa (yhteen tehtävään kerrallaan tai arkiaskareisiin liittyvissä) harjoituksissa keskeistä on myös hyväksyvän puolen ja myötätunnon voimistuminen suhteessa itseen, muihin ja koko elämään. Työyhteisöissä myötätunnon voimistuminen työtovereiden keskuudessa on tämän päivän kilpailuhengen rinnalla erittäin tervetullut ja työilmapiiriä parantava ilmiö. Hienoa mindfulnessin harjoituttamisessa työpaikalla on myös se, että sen vaikutus ei rajoitu pelkästään työpaikalle vaan sen hyödyt ihminen näkee välittömästi myös perhe- ja vapaa-ajan elämässään. Se ravitsee ihmistä kokonaisvaltaisesti ja näin ollen parantaa ihmisen kykyä olla läsnäolevampi ja myötätuntoisempi niin työntekijänä kuin myös kotipuolessa vanhempana ja puolisona.

Hyvinvoiva ihminen on kullan kallis niin työyhteisölle, koko organisaatiolle kuin kotijoukoillekin! Kati Raikamo

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply

Photo: Flaming SEO Consulting