4. SUHDE ITSEEN

Terapeuttista: LEMPEÄ  SUHDE ITSEEN ja ELÄMÄÄN

Terapeuttista: LEMPEÄ SUHDE ITSEEN ja ELÄMÄÄN

LEMPEÄ RAKKAUDELLINEN

SUHDE ITSEEN JA ELÄMÄÄN

Meditatiivisessa tilassa hyväksymisen kautta arvostavan ja
lempeän rakkaudellisen suhteen löytäminen itseen,
toisiin ja elämään
; luottamuksellisen
tien löytäminen omaan sisimpään –viisaaseen neuvonantajaan
– sekä elämän kantavuuteen; myös lempeä suhde
kärsimykseen, joka kuuluu väistämättä elämään;
myötätunnon vahvistuminen.

…Suhde itseen

Hyvinvointi on olemista armollinen, lempeä, myötätuntoinen itselleen ja muille.
Se on itsensä hyväksymistä epätäydellisenä, vajavaisena ihmisenä, muiden
hyväksymistä ja sallivuutta olla omia epätäydellisiä yksilöitä ja elämän hyväksymistä kipuineen,
sairauksineen ja kärsimyksineen. Ja sen näkemistä, että elämä virtaa kaikesta huolimatta aina
eteenpäin omasta vastustelusta tai ponnistelusta riippumatta. Ilo ja onni sekä suru ja tuska
ovat itse asiassa kaikenaikaa läsnä. Ne eivät ole toistensa poissulkevia puolia vaan elämää tässä ja nyt.
Eräs viisas onkin sanonut, että vasta kohdattuaan kuolemansa (mielikuvatasolla),
vapautuu elämän täydesti. (Anthony de Mello kirjassa Pysähtyminen)

Meistä jokainen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on omat toiveet, ajatukset hyvinvoinnista ja elämästä,
tarpeita, joihin odottaa täyttymystä. Tarpeita, joihin erityisesti odottaa ulkopuolisten vastaavan.
Tai olettaa, että muiden kuuluu ne täyttää minussa. Aviopuolison, työnantajan, omien lasten jne.

”Minua rakastetaan. Minut hyväksytään. Minua arvostetaan. Minuun uskotaan ja luotetaan”.

Kysynkö koskaan itseltäni:

Rakastanko minä? Hyväksynkö? Arvostanko,

uskonko, luotanko ITSEENI?

 

Me aikuisetkin lasten tavoin tarvitsemme kohtaamista, hyväksyntää, arvostusta, mutta me aikuiset

tarvitsemme näitä ennen kaikkea ITSELTÄMME voidaksemme hyvin.

KITEYTETTYNÄ: HENKINEN HYVINVOINTI ON ITSENSÄ KOHTAAMISTA,

ARVOSTAMISTA JA HYVÄKYMISTÄ JUURI SELAISENA KUIN ON TUODEN
SISÄISEN RAUHAN, TYYTYVÄISYYDEN JA VAPAUDEN KAHLITSEVISTA
ODOTUKSISTA TAI VAATIMUKSISTA OLLA JONKIN MUUNLAINEN.

 

Seuraava Kohde: 5.

SISÄINEN HILJAISUUS JA HYVINVOINTI

Photo: Flaming SEO Consulting