3. HYVÄKSYVÄ TIETOISUUS

HYVÄKSYVÄ TIETOISUUS: ympäristön ja sisäisten kokemusten tiedostaminen ja radikaali hyväksymine

HYVÄKSYVÄ TIETOISUUS: ympäristön ja sisäisten kokemusten tiedostaminen ja radikaali hyväksyminen

Hyväksyvä tietoisuus

 

 

Meditatiivisessa tilassa ympäristön ja sisäisten kokemusten – ajatusten, tunteiden ja kehollisten tuntemusten – tiedostaminen ja radikaali hyväksyminen; kaikkien kokemusten tiedostaminen ja hyväksyminen juuri sellaisenaan kuin ne nyt näyttäytyvät pyrkimättä muuttamaan tai estämään mitään; laaja tietoisuuden tila.

 

…Tietoinen Hyväksyminen

 

Tietoinen läsnäolo, mindfulness, on lempeää tarkkaavuuden tietoista suuntaamista juuri meneillään olevaan hetkeen ja tilanteeseen sekä sen herättämiin sisäisiin tuntemuksiin. Tiedostamista hetki hetkeltä sekä ulkoista että sisäistä maailmaa. Kaikkien tilanteiden tarkastelua arvostelematta, tuomitsematta, miettimättä pidänkö tilanteesta vai enkö pidä, vain puhdasta tarkastelua ja HYVÄKSYMISEN opettelua. Pyrkimättä muuttamaan tilannetta muuksi kuin se on tai pyrkimättä pois sen hetkisestä tunteesta. Tämä ei ole helppoa, koska olemme tottuneet aina arvostelemaan tai arvottamaan siitä lähtökohdasta, että miellyttääkö tilanne minua vai ei. Ja pyrimme pois sitä, mikä ei miellytä. Muuttamaan joko tilannetta toisenlaiseksi tai vain pakenemaan paikalta.

 

Hyvinvointia ruokkivassa läsnäolon näkökulmassa pyritäänkin ihan päinvastaiseen: kohtaamaan ja antamaan tunteiden olla sellaisina kuin ne ovat. Sietämään ja olemaan läsnä vaikeassakin tunteessa tai tilanteessa. Olemaan muuttamatta, pakenematta. HYVÄKSYMÄÄN, että elämä ei aina mene minun käsikirjoitukseni ja toiveideni mukaan; elämään kuuluu vaikeuksia, kärsimystä, hankalia tilanteita. Se vain on elämän laki. Mitä enemmän vastustan sitä, sitä enemmän elämän täytyy antaa vaikeuksia, jotta saan mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tässä. Kun pystymme katsomaan tilannetta ja sisäisiä kokemuksiamme neutraalisti ilman tulkinnan tuomaa vääristymää, pystymme myös reagoimaan ja toimimaan viisaasti, tilanteen vaatimalla tavalla.

 

HYVÄKSYMINEN ei aina ole helppoa. Jos tuntuu, että en pysty jotakin asiaa, tunnetta, tilannetta elämässäni tällä hetkellä hyväksymään, kokeile sen hyväksymistä, etten voi hyväksyä. Ja anna asian olla rauhassa ja lupaa palata asian äärelle toisella kertaa, jos vaikka silloin pystynkin hyväksymään edes vähän, hiukkasen. Älä ole ankara itsellesi, pyri hyväksymään tämän hetkiset kykysi hyväksymiseen.

 

Hyväksyntänappulat:

 

”En pysty hyväksymään.” ”Hyväksyn”

 

Voit kuvitella mielessäsi vihreän ja punaisen nappulan, liikennevalon. Paina mielessäsi näitä nappuloita sen mukaan, pystytkö hyväksymään tilanteen ja sisäisen kokemuksesi sellaisinaan. Pyri siihen, että voit painaa yhä useammin elämässäsi vihreää hyväksyntänappulaa.

 

Seuraava Kohde:

4. LEMPEÄ RAKKAUDELLINEN SUHDE ITSEEN JA ELÄMÄÄN

 

Photo: Flaming SEO Consulting